Sektor tehničkog obezbeđenja preduzeća TRAG Security pruža sledeće usluge svojim klijentima

  • prijem i praćenje video signala sa objekta obezbeđenja
  • prijem signala alarmne dojave
  • projektovanje sistema video nadzora i alarma
  • održavanje sistema za video nadzor i alarmnih sistema.
  • Tehničko obezbeđenje pokazalo se u praksi kao najefikasnije u kombinaciji sa fizičkim obezbeđenjem.

Dobra komunikacija zaposlenih u centru i na objektu obezbeđenja, kao i pravovremeni protok informacija predstavljaju bazu za uspešno funkcionisanje sistema obezbeđenja.