U poslovnim zgradama sve više se javlja potreba za pružanjem profesionalnih recepcijskih usluga ili usluga info deska.

Zaposleni u TRAG Security koji se angažuju na ovim poslovima imaju osnovni zadatak da požele dobrodošlicu licima koji posećuju objekat kao i da im pruže neophodne informacije u vezi sa njihovom posetom objektu.

Zaposleni u TRAG Security angažovani na ovim poslovima upoznati su sa pravilima ponašanja i procedurama rada na recepciji, obučeni su za rad i komunikaciju sa klijentima radi pružanja vrhunske usluge i prošli su obuku za rukovanje tehničkim uređajima i opremom koja se koristi tokom obavljanja svakodnevnog posla.