TRAG Security poseduje modernu i efikasnu službu obezbeđenja koja deluje u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i pridržava se jasnog kodeksa ponašanja. Naša služba obezbeđenja primenjuje preventivnu strategiju, analizira i neutrališe rizike i pretnje iz okruženja i na taj način štiti imovinu koja je poverena.

Fizičko obezbeđenje objekata zasnovano je na principima kontra-diverzione zaštite, sa kontrolno-propusnom funkcijom koja omogućava nesmetano i bezbedno funkcionisanje štićenog objekta.

Na osnovu zahteva klijenata uslugu obezbeđenja objekata vršimo sa naoružanim i nenaoružanim službenicima obezbeđenja uz primenu sredstava komunikacije sa operativnim centrom. Naši radnici su obučeni i fizički veoma pripremljeni kako bi bili u stanju da odgovore na najsloženije zadatke. Poseduju saglasnost MUP-a da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom. Službenici obezbeđenja su adekvatno uniformisani. Svojim izgledom i ponašanjem ne narušavaju poslovne procese klijenata