Obezbeđenje skupova je specifična bezbednosna usluga koja zahteva posebne mere i radnje kao i dobru korordinaiju većeg broja službenika obezbeđenja.

Renome koji prati našu kompaniju stečen je kao rezultat uspešnog angažovanja na mnogim kulturnim manifestacijama, koncertima, utakmicama, promocijama...

Ukoliko postoji potreba, na manifestacijama visokog rizika, TRAG Security koristi i službene pse. Vodič i službeni pas su posebno obučeni.