TRAG Security pruža uslugu obezbeđenja transporta.

Konstantno podižemo nivo kvaliteta usluge sa ciljem da naši klijenti budu zadovoljni. Sam proces obezbeđenja transporta prate veoma stroge procedure proistekle iz standarda kvaliteta.

Za obavljanje ovih poslova koriste se odgovarajuća namenska vozila, oružje, telekomunikaciona sredstva i zaštitna oprema.

Sva naša vozila opremljena su GPS uređajem koji nam omogućava da i pored radio veze imamo kontakt sa vozilom, kao i informaciju o njegovoj poziciji i statusu.

Naši zaposleni su naoružani i posebno obučeni.

Profesionalizam je na najvšem nivou.